;

Hết hàng
VNĐ

Trích khấu hao tài sản cố định

Để trích khấu hao tài sản cố định Chúng ta phải làm xong phân hệ tài sản cố định:

3.6.1 Khai báo biến hệ thống:

Vào phần mềm-Hệ thống-Khai báo biến hệ thống-Tài sản cố định-Tính khấu hao theo ngày

3.6.2 Nhập TSCĐ đầu kỳ và tăng trong kỳ

STT

Số HĐ

Ngày
hóa đơn

TÊN TSCĐ ( +SỐ LƯỢNG )

NGUYÊN GIÁ

G-TRỊ CÒN
 LẠI ĐẦU KỲ

Ngày sử dụng

THỜI GIAN

GHI
CHÚ

TRÍCH KH

(NĂM)

1

228

30/09/2019

Xe hơi Isuzu 1T4 NLR55E

 432,000,000

 418,500,000

01/10/2019

 8.00

 Dùng cho bp quản lý

2

79

02/08/2020

Máy phát điện Honda SH9500EX

 36,000,000

 36,000,000

02/08/2020

 6.00

 Dùng cho bp bán hàng

                 

Lưu ý : Cty tạm ngừng hoạt động từ T01/2020 đến T07/2020, nên không Khấu hao từ T01 đến T07

 

3.6.3 Tính khấu hao tài sản cố định.

3.6.4 Cập nhật giảm tài sản cố định:

Chương trình sẽ không tính khấu hao tài sản cố định khi đã cập nhật giảm.

Đến tháng 9 chúng ta thanh lý Máy phát điện Honda SH9500EX

Vì vậy trong kỳ này Máy phát điện Honda SH9500EX không có giá trị hao mòn trong T9/2020

3.6.5 Định khoản chứng từ Khấu hao TSCD:

Sau khi tính khấu hao T8 thì chương tự động sinh ra chứng từ khấu hao sau:

(Vì vậy chúng ta không cần nhập chứng từ này vào chứng từ kế toán)

 

Diễn giải

TK nợ

TK có

         Số tiền

Trích KH TSCĐ trong tháng (s/dụng VP)

6424

21413

         4,500,000

Trích KH TSCĐ trong tháng (s/dụng BH)

6414

21412

            483,871

Liên quan đến tài sản cố định hóa đơn 79 nhập mua 02/08/2020 chúng ta cần nhập chứng từ vào chứng từ kế toán nghiệp vụ như sau:

(Xem trong phần 3-sổ sách kế toán T8/2020)

Diễn giải

TK nợ

Tk Có

Số tiền

Mua Máy phát điện / hđ 79 (làm TSCĐ)

211

331CCH

 36,000,000

VAT đầu vào / hđ 79

133

331CCH

 3,600,000

Hóa đơn này chưa thanh toán.

3.6.6 Xem báo cáo sổ sách TSCĐ

-Sổ tài sản cố định

3.7.5 Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ:

Click Video thực hành

502
/
Unknow

Thông số sản phẩm của Phần 3.6 Trích khấu hao tài sản cố định

Gồm 1 bình luận
avatar
4/19/2022 8:57:16 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Viết bình luận

;