;

Hết hàng
VNĐ

Trong phần này chúng ta sẽ học cách làm kế toán nhập xuất tồn với chứng từ thực tế của công ty TNHH thương mại dịch vụ ABC

Công ty này chuyên mua bán hàng điện tử điện lạnh, từ tháng 01/2020 đến tháng 07/2020 công ty tạm ngừng kinh doanh, đến tháng 08/2020 công ty hoạt động trở lại. Các bạn sẽ được hướng dẫn làm sổ sách kế toán với số liệu 2 tháng là tháng 08 và 09/2020

Đối với công ty thương mại thì chúng ta phải theo dõi được tình hình nhập xuất tồn hàng hóa trong tháng. Như vậy dựa vào chứng từ thực tế mua vào và bán ra liên quan đến hàng hóa của công ty này các bạn làm được báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.

Số liệu kế toán tháng 08/2020

Tại công ty TNHH thương mại ABC đầu tháng 08 có số dư đầu kỳ của một số tài khoản như sau

Nợ 111

290,830,390

 

Có 214

13,500,000

Nợ 112A(ViettinBank)

501,254,112

 

Có 341

850,000

Nợ 131HCA   
Phải thu  cty hoàn cầu

 

125,400,000

 

Có 331TNA
(Phải trả cty Trang ngọc Anh)

254,520,000

Nợ 131HTH
Phải thu cty hưng thịnh

389,000,000

 

có 411

2,200,000,000

Nợ 156

1,631,650,000

 

Có 4211

52,114,502

Nợ 211

432,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp xuất kho: Bình quân gia quyền cuối tháng

Trong phần nay chúng ta sẽ thực hành các phần sau:

· Khai Báo danh mục vật tư hàng hóa

· Khai báo tồn đầu kỳ vật tư hàng hóa

· Hóa đơn đầu vào(nhập mua) hàng hóa

 

I. Khai Báo danh mục vật tư hàng hóa

Mã hàng

Tên hàng hóa

ĐVT

SCN110

Máy Scan Canon LIDE 110

Cái

SCN120

Máy Scan Canon LIDE 120

Cái

PC2050

Máy photo Canon 2050

Cái

PF2058

Máy photo Fuji 2058

Cái

PF1020

Máy photo Fuji 1020

Cái

PR3200

Máy photo Ricoh 3200

Cái

PR2500

Máy photo Ricoh 2500

Cái

MLRTRT9

Máy lạnh Reetech RT9-CD

Cái

MLRT0369

Máy lạnh Reetech 0369DD

Cái

MLRT0421

Máy lạnh Reetech 0421DD

Cái

MLSA9PEW

Máy lạnh Sharp AH-A9PEW

Cái

MGLG7642

Máy giặt LG 7642

Cái

MGLG8525

Máy giặt LG 8525

Cái

MGLG8541

Máy giặt LG 8541

Cái

MGT1300

Máy giặt Toshiba 1300

Cái

MGT2500

Máy giặt Toshiba 2500

Cái

MGT3200

Máy giặt Toshiba 3200

Cái

INCA2900

Máy in Canon LPB 2900

Cái

INCA3300

Máy in Canon LPB 3300

Cái

INET3022

Máy in Epson T3022

Cái

INET6025

Máy in Epson T6025

Cái

 

II. Khai báo tồn đầu kỳ vật tư hàng hóa

Mặt hàng

Tên hàng

DVT

Số lượng

Thành tiền

SCN110

Máy Scan Canon LIDE 110

Cái

 20.00

 22,000,000

SCN120

Máy Scan Canon LIDE 120

Cái

 25.00

 31,250,000

PC2050

Máy photo Canon 2050

Cái

 10.00

 355,000,000

PF2058

Máy photo Fuji 2058

Cái

 12.00

 366,000,000

MLRTRT9

Máy lạnh Reetech RT9-CD

Cái

 26.00

 130,650,000

MLSA9PEW

Máy lạnh Sharp AH-A9PEW

Cái

 30.00

 159,000,000

MGLG8525

Máy giặt LG 8525

Cái

 20.00

 142,000,000

MGLG8541

Máy giặt LG 8541

Cái

 8.00

 48,000,000

MGT1300

Máy giặt Toshiba 1300

Cái

 12.00

 102,000,000

MGT2500

Máy giặt Toshiba 2500

Cái

 10.00

 92,000,000

MGT3200

Máy giặt Toshiba 3200

Cái

 15.00

 147,000,000

INCA2900

Máy in Canon LPB 2900

Cái

 15.00

 36,750,000

Tổng

 

 

 

1,631,650,000

III. Hóa đơn Đầu vào 08/2020