;

Hết hàng
VNĐ

 Để lên được báo cáo NXT tổng hợp kho hàng hóa T8/2020, chúng ta phải làm qua các công việc sau:

  •  Nhập danh mục vật tư hàng hóa,
  • Cập nhật tồn kho đầu năm VTHH
  • Cập nhật hết các chứng từ nhập mua, xuất bán hàng hóa trong tháng 8.
  • Tính giá vốn:

 để chương trình tính giá vốn và ép giá vốn cho các phiếu xuất bán hàng hóa.

-Xem báo cáo tổng hợp NXT kho hàng hóa tháng 08/2020.

-Xem Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, CCDC, sản phẩm, hàng hóa.

Click Video thực hành

 

502
/
Unknow

Thông số sản phẩm của Phần 2: Xem báo cáo tổng hợp NXT kho 08/2020

Gồm 2 bình luận
avatar
4/19/2022 8:45:50 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms


avatar
4/11/2022 5:20:27 AM

http://t-links.org/EZjAi12N real sex dating near you!

Viết bình luận

;