;

Hết hàng
VNĐ

Xin chào các bạn đã đến với chương trình học kế toán tổng hợp, kế toán thuế bằng chứng từ thực tế.

Để thực hành kế toán bằng chứng từ thực tế, hôm nay trong phần I, chúng ta sẽ học cách cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp IASA.net, dùng để thực hành chứng từ kế toán thực tế.

Trong phần này chúng ta sẽ học cách cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp IASA.net.

Chúng ta sẽ đề cập đến các vấn đề sau:

-Cài đặt phần mềm

-Đăng nhập chương trình IASA.net

-Backup dữ liệu làm việc

-Một số trường hợp không cài đặt được phần mềm hoặc cài đặt được sử dụng được rồi nhưng một thời gian sau lại không mở được chương trình.

1. Cài đặt phần mềm

2.Đăng nhập chương trình IASA.net:

Chương trình cho sử dụng user admin, pass 123456. Sau khi vào chương trình chúng ta có thể thay đổi mật khẩu.

 3. Backup dữ liệu làm việc:

 Việc backup dữ liệu trong ta thường làm thường xuyên và chọn vị trí ổ đĩa để backup dữ liệu, để không bị mất dữ liệu khi hệ điều hành cài lại hoặc một số        nguyên nhân khác chúng ta nên backup dữ liệu ra ngoài hoặc lưu ở ổ đĩa khác ổ C(ổ đĩa không cài hệ điều hành).

 4. Một số trường hợp không cài đặt được phần mềm hoặc cài đặt được sử dụng được rồi nhưng một thời gian sau lại không mở được chương trình:

 -Một số lý do không cài được phần mềm có thể liên quan đến phân quyền user không có quyền admin, hoặc máy không cài được môi trường hoặc một số phần mềm virut chặn trong quá trình cài đặt.

  -Một số lý do phần mềm sau khi cài đặt không sử dụng được, chúng ta có thể kiểm tra service phần mềm xem có còn hoạt động không.

Video Hướng dẫn cài đặt:http://faniki.vn/iasa.net/huongdancaidat_IASA_net.mp4

Phiên bản 

Ngày cập nhật

link download

v7.0.0.0.2

01/04/2021 

http://faniki.vn/iasa.net/setupIASA.net_7.0.0.2_01042021.zip

 

01/04/2021

http://faniki.vn/iasa.net/caidatmoitruongthieu_iasa_net.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502
/
Unknow

Thông số sản phẩm của Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán IASA.net

Gồm 1 bình luận
avatar
4/19/2022 11:11:00 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Viết bình luận

;