;

Xin chào các bạn, ở video này chúng ta sẽ thực hành tiếp phần Hóa đơn Đầu vào 08/2020

, chứng từ thực tế liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.

Các chứng từ thực tế phát sinh như sau:

 

Chi phí hàng nhập khẩu chúng ta xem thêm http://www.faniki.vn/SanPham/Index/25444

 Dựa vào chứng từ thực tế chúng ta có các thông tin hàng nhập khẩu như sau:

-Tổng giá trị hợp đồng 18.650EUR

-Tỷ giá EUR(Tờ thông quan): 25.138

-Thuế suất thuế nhập khẩu:3%(tờ thông báo kết quả phân luồng)

-Trị giá thuế NK=Trị giá lô hang*Tỷ giá

-Trị giá thuế GTGT=Giá trị lô hàng+Thuế NK phải nộp

-Thuế GTGT= Trị giá thuế GTGT*Thuế xuất TGTGT

-Chi phí hàng nhập khẩu=3.129.829+5.215.172=8.345.001

Nghiệp vụ định khoản kế toán kho, công nợ phải trả:

DIỄN GIẢI PS PS SỐ TIỀN
CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH NỢ  PHÁT SINH 
Hàng nhập khẩu (máy in) TKHQ 100410339926 156 331HNK                        468,823,700
Thuế nhập khẩu phải nộp / TKHQ 100410339926 156 3333                          14,064,711
Thuế GTGT hàng NK / TKHQ 100410339926 133 33312  48,288,841
Phí nhận hàng nhập khẩu / hđ 2305 156 111  3,129,829
VAT đầu vào / hđ 2305 133 111  312,983
Cước vận chuyển quốc tế hàng nhập khẩu / hđ 2306 156 331KNE  5,215,172

Click Video thực hành

 

502
/
Unknow

Thông số sản phẩm của Phần 2: Làm báo cáo nhập xuất tồn kho tháng 8(chứng từ hàng hóa nhập khẩu)

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;