;

Hết hàng
VNĐ

1. TÍNH GIÁ LÀ GÌ?

a.Khái niệm:

"TÍNH GIÁ" là 1 phương pháp kế toán nhằm biểu hiện giá trị của các đối tượng kế toán dưới dạng bằng tiền sao cho phù hợp với các nguyên tắc và các quy định thể do nhà nước ban hành.

b.Ý nghĩa của việc "TÍNH GIÁ":

- Tài sản trong DN có rất nhiều loại đa dạng và phong phú. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng không ngừng thay đổi về số lượng và giá trị. Vì vậy, chỉ có thông qua phương pháp "TÍNH GIÁ" mới biết được giá trị thực tế của tài sản cũng như xác định được hiệu quả sử dụng vốn của DN.

- Thông qua nguyên tắc "TÍNH GIÁ", kế toán xác định các yếu tố chi phí đầu vào trên cơ sở đó so sánh với yếu tố chi phí đầu ra để xác định kết quả kinh doanh xem

DN lãi hay lỗ.

2. TÍNH GIÁ NHẬP KHO

Giá nhập kho được tính theo giá thực tế

Cách tính giá nhập kho như sau :

Giá nhập kho = Giá trị trên hoá đơn + Chi phí liên quan – Các khoản giảm giá (nếu có)

Vd 1: DN mua 1 lô hàng số lượng 500sp, đơn giá 70.000đ/sp. Chi phí vận chuyển hàng về kho của DN là 10.000.000đ.  Do mua với số lượng nhiều nên DN Thành tiền ghi trên hóa đơn: 500sp x 70.000đ/sp= 35.000.000đ

Chi phí vận chuyển hàng về kho:10.000.000đ

Khoản giảm giá được hưởng:500spx 2.000đ/sp= 1.000.000đ

Thành tiền nhập kho: 35.000.000 + 10.000.000 - 1.000.000 = 44.000.000đ

3. TÍNH GIÁ XUẤT KHO

Từ ngày 01/01/2015 trở đi theo thông tư 200/2014/TT-BTC, DN chỉ còn được lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho theo 1 trong 3 phương pháp sau:

Phương pháp "nhập trước - xuất trước"

Phương pháp "thực tế đích danh"

Phương pháp "bình quân gia quyền"

Phương pháp "nhập trước - xuất trước":

- Đặc điểm:

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng mua trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.

- Ưu điểm:

Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho cho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán để ghi chép ở các khâu tiếp theo cũng như phục vụ cho việc quản lý. Trị giá vốn của hàng tồn kho sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó. Vì vậy chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

- Nhược điểm:

Phương pháp này làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những

khoản chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị hàng đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều.

Phương pháp "thực tế đích danh":

- Khái niệm:

Theo phương pháp này thì hàng xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính.

- Ưu điểm:

Đây là phương pháp khá tốt, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán.

Chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế, giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

- Nhược điểm:

Việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khá khắt khe, chỉ những DN kinh doanh ít loại mặt hàng, hàng tồn kho có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng tồn kho nhận diện được thì mới có thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều loại hàng tồn kho thì không thể áp dụng phương pháp này.

Phương pháp "bình quân gia quyền cuối kỳ":

- Khái niệm:

Theo phương pháp này thì giá trị của hàng xuất kho được tính theo giá trị trung bình của hàng tồn kho đầu kỳ và hàng nhập kho trong kỳ.

- Ưu điểm:

Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán 1 lần vào cuối kỳ.

- Nhược điểm:

Độ chính xác không cao, công việc tính toán dồn vào cuối tháng gây ảnh

hưởng đến tiến độ của các phần khác. Ngoài ra, phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

Công thức tính giá Bình quân gia quyền cuối kỳ:

THỰC HÀNH

Các bạn thực hành bài tập dưới đây:

Có số liệu về "hàng hóa A" như sau:

Tồn kho đầu tháng: số lượng 200 kg, đơn giá 4.000đ/kg

Trong tháng:

Ngày 03 : Nhập kho 600kg, giá mua 3.800đ/kg. Chi phí vận chuyển là 60.000đ

Ngày 05 : Xuất kho 400kg bán cho khách hàng, giá bán là 4.350đ/kg

Ngày 10 : Nhập kho 700kg, giá mua 3.920đ/kg. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 35.000đ và khoản giảm giá được hưởng là 14.000đ

Ngày 15 : Xuất kho 600kg bán cho khách hàng, giá bán 4.800đ/kg

Yêu cầu: Lập Báo Cáo Nhập xuất tồn của Mặt hàng  A

(cho biết DN xuất kho theo phương pháp "bình quân gia quyền cuối tháng")

ĐÁP ÁN:

1)  Tình hình nhập kho mặt hàng A:

Dựa vào số liệu ngày 03, ngày 10 ta lập bảng sau:

Ngày

 Mặt hàng

 SL

 ĐVT

 Đơn giá mua

 Thành tiền 

 Chi phí VC

 Giảm giá

 Tổng cộng

Ngày 3

Mặt hàng A

 600

 Kg

 3,800

 2,280,000

 60,000

 

 2,340,000

Ngày10

Mặt hàng A

 700

 Kg

 

 

3,920

 2,744,000

 35,000

 14,000

 2,765,000

 

TỔNG CỘNG  :

      1,300

 

 

 

 

 

       5,105,000

Trong đó Thành tiền  = SL * Đơn giá mua

Cột (Tổng cộng)= Thành tiền  + Chi phí VC- Giảm giá

2)  Tình hình xuất kho mặt hàng A

Ngày

 Mặt hàng

 SL

 ĐVT

 Đơn giá  bán

 Doanh thu

Ngày 5

Mặt hàng A

            400

 Kg

                   4,350

     1,740,000

Ngày 15

Mặt hàng A

            600

 Kg

                   4,800

     2,880,000

 

TỔNG CỘNG  :

      1,000

 

 

   4,620,000

Doanh thu= SL* Đơn giá  bán

BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN

SẢN
PHẨM

TỒN ĐẦU THÁNG

NHẬP TRONG THÁNG

SL

ĐG

Thành tiền

SL

ĐG

Thành tiền

Mặt hàng A

 200

 4,000

 800,000

 1,300

 3,927

5,105,000

CỘNG

 200

 

 800,000

 1,300

 

 5,105,000

Thành tiền= SL* ĐG

TỒN ĐẦU THÁNG dựa vào số liệu đề bài

NHẬP TRONG THÁNG  dựa vào 1)  Tình hình nhập kho mặt hàng A

XUẤT TRONG THÁNG

TỒN CUỐI THÁNG

SL

ĐG

Thành tiền

SL

ĐG

Thành tiền

 1,000

 3,937

 3,936,667

 500

 3,937

 1,968,333

 1,000

 

 3,936,667

 500

 

 1,968,333

ĐG(XUẤT TRONG THÁNG)  Đơn giá Vốn=

              (Số tiền Tồn kho đầu kỳ + Số tiền Nhập kho trong kỳ)

=         --------------------------------------------------------------------------------

          (Số lượng Tồn kho đầu kỳ + Số lượng Nhập kho trong kỳ)

=(800,000+ 5,105,000)/(200+1,300)= 3,937đ

Thành tiền(XUẤT TRONG THÁNG)= SL* ĐG=1,000* 3,937= 3,936,667đ

SL (TỒN CUỐI THÁNG) tính theo Công thức:

+SL Tồn cuối = SL Tồn đầu + SL Nhập - SL Xuất

=200+1300-1000=500kg

+Thành tiền Tồn cuối = Thành tiền Tồn đầu + Thành tiền Nhập - Thành tiền Xuất

= 800,000+ 5,105,000- 3,936,667= 1,968,333đ

+Đơn giá Tồn cuối = Thành tiền Tồn cuối / SL Tồn cuối

= 1,968,333/ 500= 3,937đ

 

501
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN II-TÍNH GIÁ NHẬP KHO-TÍNH GIÁ XUẤT KHO

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;