;

Hết hàng
VNĐ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

Theo quy định, thì cuối mỗi quý DN tự tính KQKD trong quý và xác định số thuế TNDN phải nộp là bao nhiêu (nếu KQKD là lãi), và tự nộp số thuế này vào kho bạc (nộp qua mạng)

+ Cách làm như sau :

Bạn mở file excel sau “PM SO KE TOAN.xlsx”

Có nhiều cách để xem KQKD quý, như là xem trên TK 4212, nhưng xem trên TK 4212 này đôi khi có những khoản điều chỉnh trong đó, nên cách rõ hơn là bạn trực tiếp xem KQKD mỗi tháng bên Sheet “3-NhapLieu”, cuối mỗi tháng đều có dòng xác định KQKD của tháng đó. Ví dụ xem hình minh họa phía dưới là KQKD THáng 01/2022, KQKD là lãi vì TK 4212 có Phát sinh bên Có

+ Tương tự như vậy : bạn đi đến dòng xác định KQKD của Tháng 2 và Tháng 3 trên sheet “3- NhapLieu” để thống kê KQKD Quý 1/2022. Kết quả như sau :

- Như vậy tháng 01 lãi : 61.704.119 đ (TK 4212 ghi bên Có là lãi)

- Tháng 02 lỗ : 38.327.085 đ (TK 4212 ghi bên Nợ là lỗ)

- Tháng 03 lỗ : 11.222.553 đ (TK 4212 ghi bên Nợ là lỗ)

Tổng cộng Quí 1/2022 lãi : 12.154.482 đ

Nhưng trong Quý có phát sinh chi phí mua VPP không có hóa đơn là 220.000 đ (đã nói ở các phần trước), nên bạn phải tự loại hóa đơn này ra, khi loại chi phí này ra thì đương nhiên KQKD để tính thuế TNDN sẽ tăng thêm 220.000 đ

KQKD để tính thuế TNDN trong Quý 1/2022 là : 12.154.482 + 220.000 = 12.374.482 đ

Theo quy định, cho phép chuyển lỗ từ các năm trước qua, theo đề bài thì năm trước lỗ : 5.208.459 đ (vấn đề chuyển lỗ sẽ nói rõ hơn khi bạn học ở phần sau là Phần học làm Quyết toán thuế TNDN năm)

KQKD để tính thuế TNDN trong Quý 1/2022 sau khi được chuyển lổ là :

12.374.482 – 5.208.459 = 7.126.033 đ

Số thuế TNDN phải nộp là (theo thuế suất 20%): 7.126.033 x 20% = 1.433.205 đ

Sau khi tính ra số thuế TNDN tạm nộp Quý 1/2022 là : 1.433.205 đ thì bạn tự nộp vào kho bạc (hạn cuối nộp thuế vào kho bạc cũng là ngày hạn cuối nộp BC thuế Quý), các Quý sau bạn cũng làm tương tự. Ngoài thực tế thì nhiều kế toán không làm kịp sổ sách kế toán nên không xác định được thuế TNDN phải nộp Quý, trường hợp này thì bạn có thể ước chừng số phải nộp để tạm nộp

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;