;

Hết hàng
VNĐ

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CUỐI NĂM

Cuối năm các DN phải nộp 03 loại Báo sáo sau đây :

  1. Quyết toán thuế TN cá nhân Năm
  2. Quyết toán thuế TNDN Năm
  3. Báo cáo tài chính Năm Hạn nộp : Hạn chót nộp các Báo cáo trên là ngày 31/03 của năm sau năm làm báo cáo. Vd: Hạn chót nộp BCTC + Quyết toán thuế năm 2022 là ngày 31/03/2023 Lưu ý : Đối với các DN có quyết định Giải thể, thì hạn chót nộp các Báo cáo trên là 45 ngày kể từ ngày ký Quyết định Giải thể

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

Tổng quát :

Khi nào phải làm “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN” ?

Trả lời : Hạn chót nộp các Báo cáo trên là ngày 31/03 của năm sau năm làm báo cáo. Vd: Hạn chót nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2022 là ngày 31/03/2023

Trong Năm, Cty có trả lương cho người lao động, nhưng trong tất cả bảng lương 12 tháng, không ai phải nộp thuế TNCN, thì Cty vẫn phải làm “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm”

Trong Năm, Cty không có trả lương cho bất cứ lao động nào (kiểm tra bằng cách xem trên Bảng cân đối phát sinh năm, thấy TK 334 cả năm không có phát sinh) thì không phải làm “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm”.

Tuy nhiên các bạn lưu ý nếu trong năm tuy Cty không trả lương cho ai, nhưng giả sử trong năm Cty có trả công cho các cá nhân lao động dịch vụ như thuê người dịch thuật, thuê tư vấn, thuê cộng tác viên, thù lao môi giới … thì các lao động tự do này bạn đã trích 10% thuế TNCN trước khi trả tiền công cho họ, và kế toán khi định khoản các khoản chi này vào sổ kế toán sẽ đưa vào TK 641 hoặc TK 642, như vậy nhìn trên TK 334 thì không thấy phát sinh, nhưng thật sự Cty có phát sinh các khoản thu thuế TNCN, trường hợp này Cty vẫn phải nộp “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm” (liệt kê các khoản thuế TNCN liên quan các lao động thuê dịch vụ này)

Điều quan trọng trước khi làm Quyết toán thuế TNCN năm

Cty phải hoàn thành việc đăng ký MST cá nhân cho người lao động

Theo Khoản 3 Điều 33 Luật Quản Lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 :

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng k{ thuế (nghĩa là đăng ký xin cấp MST cá nhân cho người lao động) thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế => Như vậy công việc đầu tiên khi DN nhận LĐ mới là kiểm tra xem họ có MST cá nhân chưa, nếu chưa thì đăng ký cho họ, việc đăng k{ có thể làm ngay cho từng LĐ hoặc tập hợp danh sách các lao động tăng mới cuối tháng làm 01 lần

Nếu không đăng ký MST cho người LĐ thì khi cơ quan thuế kiểm tra, có thể họ sẽ không chấp nhận cách tính thuế theo biểu thuế lũy tiến cho các cá nhân chưa có MST và truy thu thuế TNCN theo thuế suất toàn phần (10%) => thiệt hại cho DN (riêng các LĐ k{ HĐ dưới 3 tháng, HĐ thử việc, thời vụ nếu không đăng ký MST cho họ, thì cần phải photo CMND/căn cước của họ để cuối năm Cty làm Báo cáo Quyết toán thuế TNCN)

Do đến hết Tháng 03/2012 thì Cty Thành Công giải thể

+ Do đó theo qui định Cty phải làm Tờ khai Quyết toán Năm (nhắc lại gồm : Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN và BC tài chính) đến thời điểm giải thể nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Hạn chót nộp là 45 ngày kể từ ngày ký Quyết định giải thể (còn những Cty hoạt động bình thường thì hạn nộp là ngày 31/03 của năm sau)

+ Bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách làm “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm”

Cách làm gồm 2 Bước như sau :

BƯỚC 1 : Hướng dẫn cách làm “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm” trên File Excel

BƯỚC 2 : đưa số liệu đã làm lên Phần mềm HTKK. Bây giờ chúng ta làm từng bước :

BƯỚC 1 : Hướng dẫn cách làm “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm” trên File Excel

Bây giờ chúng ta tiếp tục mở File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx” đó ra, để thực hành làm Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm.

File Excel này khi chúng ta hoàn thành bảng lương mỗi tháng và đưa dữ liệu bảng lương mỗi tháng qua Sheet “1-Nhập liệu thô”, thì máy sẽ tự động cho chúng ta Tờ khai thuế TNCN Quý cũng như Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm, chúng ta không cần nhập liệu thêm gì nữa

Tại File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”, các bạn xem qua tổng quát 5 sheet sau đây (5 sheet có tô màu vàng) :

- Sheet [5-TH lam QT NAM] : đây là sheet máy tự động cộng số liệu bảng lương 12 tháng lại với nhau, dữ liệu từ sheet này sẽ dùng làm Quyết toán thuế TNCN năm

04 sheet tiếp theo là các Mẫu báo cáo phải nộp cho cơ quan thuế là :

- Sheet [6- Tờ khai QT Năm] : đây là Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm (tờ khai chính, mẫu 05/QTT-TNCN), dữ liệu để đưa vào sheet này lấy từ 3 sheet dưới đây :

- Sheet [7- Mẫu 05-1-BK] : đây là Bảng kê dùng để kê khai các lao động k{ hợp đồng từ 3 tháng trở lên hoặc HĐ không thời hạn (HĐ không thời hạn thường được ký với các LĐ thuộc Ban GĐ, những nhân vật chủ chốt của Cty), các LĐ này sẽ được tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến, và được trừ các thu nhập được miễn, giảm trước khi tính thuế TNCN (các khoản TN được miễn giảm đã giới thiệu ở phần trên, trong đó khoản được giảm lớn nhất là Giảm trừ gia cảnh cho bản thân : 11 trđ và nuôi người phụ thuộc : 4,4 trđ/ một NPT/ 01 tháng, mức giảm này áp dụng từ năm 01/01/2020 )

- Sheet [8- Mẫu 05-2-BK] : đây là Bảng kê dùng để kê khai các lao động k{ hợp đồng dưới 3 tháng, HĐ thử việc, thời vụ, hợp đồng môi giới, cộng tác viên, cá nhân không cư trú (là người nước ngoài ở VN dưới 183 ngày tính theo năm dương lịch), các LĐ này sẽ tính thuế TNCN theo thuế suất toàn phần là 10% với người VN, và 20% với người nước ngoài, và không được trừ các khoản thu nhập được miễn, giảm trước khi tính thuế

- Sheet [9- Mẫu 05-3-BK] : đây là Bảng kê dùng để kê khai thông tin các người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh, nghĩa là các LĐ trong Cty nếu trong năm có nuôi NPT thì thông tin NPT sẽ được kê vào bảng này. Và những NPT này đều phải được cấp MST (kế toán Cty có trách nhiệm làm thủ tục đăng k{ với quan thuế để người lao động được giảm trừ nuôi NPT trước khi tính thuế)

Các sheet trên máy tự động lấy dữ liệu từ bảng lương 12 tháng qua riêng Sheet [9- Mẫu 05-3-BK bạn phải tự nhập liệu dựa trên hồ sơ đăng k{ giảm trừ người phụ thuộc

Tuy nhiên tại [7- Mẫu 05-1-BK], bạn phải nhập liệu vào 01 cột duy nhất đó là cột *I] : cá nhân ủy quyền quyết toán thay, nghĩa là người lao động cuối năm có trách nhiệm phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, nhưng nếu người nào thấy thu nhập cả năm của mình chưa đến mức phải nộp thuế TNCN hoặc đã nộp thừa mà không muốn lấy lại số đã nộp thừa thì không cần phải làm quyết toán thuế với cơ quan thuế. Để đơn giản thì các lao động đang làm tại Cty tại thời điểm Cty quyết toán thì có thể ủy quyền cho Cty quyết toán thay. Ba điều kiện để người LĐ được ủy quyền (chỉ cần đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau):

Ba điều kiện để người Lao động được ủy quyền cho Cty quyết toán thay

  1. Cả năm chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty A và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế TNCN đang làm việc tại Công ty A
  2.  Cả năm có thu nhập chịu thuế tại Công ty A và có thu nhập vãng lai ởcác nơi khác binh quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng và đã được đơn vị trả thu nhập khẩu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai
  3. LĐ thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị cũ đến Công ty A (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống

Khi đã xác định được người nào được ủy quyền cho Cty quyết toán, các bạn đánh dấu [X] vào *cột I]

+ Trở lại Cty Thành Công, vì hết tháng 03/2022 Cty giải thể nên Cty làm quyết thuế TNCN đến tháng 03/2022, như vậy chưa hết năm dương lịch nên chúng ta không nhận ủy quyền quyết toán cho các lao động (không đánh dấu [X] vào danh sách lao động tại *cột I])

Tiếp theo nhập dữ liệu người phụ thuộc (NPT) vào sheet [9- Mẫu 05-3-BK]. MST của NPT, cơ quan thuế sẽ gửi cho Cty khi Cty hoàn thành việc đăng ký (nếu đăng ký mới, còn nếu đã được cấp thì yêu cầu người lao động có nuôi NPT gởi thông tin MST cho Cty). Theo đề bài ông Thành có đăng ký nuôi 1 NPT, các bạn nhập thông tin NPT dưới đây vào sheet [9- Mẫu 05- 3-BK] là hoàn thành làm Quyết toán thuế TNCN năm cho Cty Thành Công

.jpg" style="height:100%; width:100%" /></p>

+ Lưu ý : có 2 chỉ tiêu ở cuối bên phải bảng tính đó là :

- chỉ tiêu [15] : Thời gian giảm trừ từ tháng : các bạn gõ : “01/2022”

- chỉ tiêu [22] : Thời gian giảm trừ đến tháng : các bạn gõ : “03/2022”

+ Như vậy chúng ta đã có Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm 2022 trên File Excel, dưới đây là kết quả Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2022 ( xem tại Sheet [6- Tờ khai QT Năm]

+ Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn đưa dữ liệu từ File Excel lên phần mềm HTKK

BƯỚC 2 : Hướng dẫn lập “Tờ khai Quyết toán thuế TNCN Năm” trên Phần mềm HTKK

+ Nhấp vào biểu tượng Phần mềm HTKK trên màn hình Desktop

+Tiếp theo

+ Xuất hiện bảng dưới đây, các bạn phải nhập liệu vào 4 Sheet (xem hình minh họa) :

+ Các bạn thấy hồ sơ Quyết toán gồm 4 sheet như hình minh họa trên, nhưng lưu { sheet 1 là Tờ khai chính, nó tự động lấy dữ liệu khi bạn nhập liệu vào 3 sheet phía sau, do đó chúng ta không nhập liệu vào Sheet 1. Như vậy thứ tự nhập liệu vào các Sheet như sau :

Bước 1 : Nhập dữ liệu vào Sheet 2 : “05-1BK-QTT-TNCN”

Bước 2 : Nhập dữ liệu vào Sheet 3 : “05-2BK-QTT-TNCN”

Bước 3 :Nhập dữ liệu vào Sheet 4 : “05-3BK-QTT-TNCN”

Bước 1 : Nhập dữ liệu vào Sheet 2 : “05-1BK-QTT-TNCN” trên Phần mềm HTKK

+ Phụ lục này để Kê khai chi tiết các khoản Thu nhập từ tiền lương; tiền công đã trả trong kỳ cho người lao động, các khoản được Giảm trừ và cuối cùng tính ra số thuế TNCN phải nộp (nếu có). Lưu ý : chỉ kê khai vào phụ lục này các LĐ k{ HĐ từ 3 tháng trở lên hoặc HĐ ký không thời hạn

+ Đây là mẫu “05-1BK-QTT-TNCN” trên PM HTKK

+ Hình trên là minh họa nhập dữ liệu cho lao động đầu tiên là ông Nguyễn Văn Thành (các cột tô màu xanh là máy tự tính). Cách nhập liệu vào bảng này như sau :

Tại File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”, bạn đi đến Sheet “7-Mẫu 05-1-BK”, bạn copy dữ liệu từng người đưa qua (chỉ copy chỉ tiêu tại các cột [7], [8], [12], [17], [18], [19], [22]). Lưu { : trong quá trình đưa dữ liệu từ File Excel qua, khi bạn chưa thực hiện đưa hết dữ liệu qua các sheet Tờ khai này mà bạn bấm “Ghi”, máy sẽ báo lỗi, và những nơi có lỗi máy sẽ hiện màu đỏ, do đó bạn cần đưa hết dữ liệu qua

Lưu ý : Bảng này có Mục *08+ là : nhập thông tin Mã số thuế TNCN của từng lao động, nếu người này chưa có thì nhập số CMND/ hộ chiếu vào Mục [9]. Tuy nhiên theo qui định thì khi làm Quyết toán thuế TNCN năm các bạn phải lấy thông tin MST Thu nhập cá nhân để điền vào cột [8], nếu cá nhân đó chưa có MST thu nhập cá nhân, bạn phải đăng ký MST cho họ tối thiểu trước 10 ngày tính đến ngày Cty nộp Quyết toán thuế TNCN (Gợi ý : qui định là vậy, nhưng các bạn nên đăng ký MST cho người LĐ (nếu họ chưa có) ngay khi họ mới vào làm Cty, vì sau này nếu gặp cơ quan thuế khó họ có thể xem xét lại thời gian đăng ký MST)

+ Việc copy từng người qua nếu ít lao động thì làm được, còn với một Cty có quá nhiều lao động thì làm thủ công như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian

+ Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhanh như sau : các bạn sẽ tạo một Bảng kê Excel theo mẫu qui định, nhập hết dữ liệu toàn bộ Cty vào File Excel Bảng kê này, sau đó Tải Bảng kê Excel vào Phần mềm HTKK là xong

CÁCH TẠO BẢNG KÊ EXCEL

Tại Sheet 2 [05-1BK-QTT-TNCN] trên phần mềm HTKK (đây là “Phụ lục Bảng Kê Chi Tiết Cá Nhân Thuộc Diện Tính Thuế Theo Biểu Lũy Tiến Từng Phần”), nhấp chọn mục “Mẫu tải bảng kê” (xem hình)

+ Xuất hiện Bảng kê Excel như sau :

+ Để đưa thông tin vào File excel Mẫu Bảng kê trên, Tại File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”, bạn đi đến Sheet “7-Mẫu 05-1-BK”, đi tới nút lọc (nút Filtter) tại ô [B10], lọc ra chữ “IN”, và quét chọn toàn bộ dữ liệu từ dòng có dữ liệu người LĐ đầu tiên đến dòng cuối cùng (quét từ [cột D] qua đến [cột Z+ và quét xuống đến người cuối cùng), sau đó copy dữ liệu vừa chọn và dán qua File Excel Mẫu Bảng Kê là xong (đưa chuột vào ô B6 rồi dán vào. Lưu ý quan trọng: phải dán giá trị, không dán bình thường) (xem hình)

+ Dưới đây là Sheet [7-Mau 05-1BK] của File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”:

+ Như vậy File excel Mẫu Bảng kê đã có số liệu, chúng ta lưu (Save As) File này (ví dụ : lưu ngoài Desktop để dễ tải Bảng kê ở bước sau, tên File giữ nguyên hoặc có thể đổi). Sau khi lưu xong chúng ta phải đóng (close) File Excel Bảng kê này lại thì ở Bước sau tải Bảng kê này lên Phần mềm HTKK mới được. Lưu ý File Excel Mẫu bảng kê bạn không được thay đổi cấu trúc các hàng, cột, bạn cỉ copy dữ liêu qua bảng kê từ ô B6 trở xuống

+ Bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách tải File excel Mẫu Bảng kê này lên Phần mềm HTKK như sau :

+ Tại Sheet 2 “05-1BK-QTT-TNCN” trên phần mềm HTKK

+ Kết quả sẽ có dữ liệu tại sheet “05-1/BK- TNCN” trên PM HTKK

Bước 2 : Nhập dữ liệu vào Sheet 3 : “05-2BK- TNCN” trên PM HTKK

+ Phụ lục này dùng để kê khai các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân :

- Không k{ hợp đồng lao động

- Có hợp đồng lao động nhưng ký dưới 03 tháng

- HĐ thử việc, thời vụ, cộng tác viên, môi giới…

- LĐ không cư trú (người nước ngoài, ở VN dưới 183 ngày tính theo năm dương lịch)

+ Các cá nhân trong trường hợp này không được trừ các khoản thu nhập được miễn, giảm thuế như tiền ăn ca, phụ cấp điện thoại, xăng xe, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ Người phụ thuộc … trước khi tính thuế TNCN

+ Cách tính thuế TNCN các cá nhân trong trường hợp này như sau :

- Khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng thu nhập trước khi chi trả với cá nhân cư trú (người VN) (ngoại trừ người LĐ có làm mẫu 08/CK thì tạm thời không khấu trừ, hoặc thu nhập thực lãnh dưới 2 trđ trong 01 lần chi trả thì không tính thuế)

- Khấu trừ 20% với cá nhân không cư trú (người NN) trên tổng thu nhập

+ Trở lại PM HTKK, bạn đã hoàn thànhđưa dữ liệu vào mẫu “05-1/BK- TNCN”, bây giờ chúng ta đưa tiếp dữ liệu vào mẫu “05-2/BK- TNCN”.

+ Cách đưa như sau :

Tại File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”, bạn đi đến Sheet “8-Mẫu 05-2-BK”, đầu tiên bạn đi đến nút Filter tại ô B10, lọc ra chữ “IN” là chúng ta có danh sách các LĐ cần đưa dữ liệu qua PM HTKK. Trong bài này, bạn chỉ copy chỉ tiêu tại các cột [7], [8], [9], [10], [11], [15]). Chỉ tiêu [8] nếu LĐ nào chưa có MST TNCN thì phải nhập số CCCD/CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [9], nếu có rồi thì không cần nhập. Chỉ tiêu [10], là copy dấu “X” qua

+ Cũng như mẫu trước, mẫu này muốn làm nhanh thì cũng tải File Excel Mẫu bảng kê, nhấp chọn “Mẫu tải bảng kê”

+ Sẽ có Mẫu Bảng kê Excel như sau :

+ Bạn đi qua sheet “8-Mẫu 05-2-BK” của File Excel “Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx”, đầu tiên là lọc chữ “IN” tại ô B10, sau đó quét chọn toàn bộ dữ liệu từ dòng đầu tiên có dữ liệu (cột D), quét qua đến cột cuối cùng (cột O), sau đó quét xuống đến hết danh sách lao đông rồi dán qua Mẫu Bảng kê Excel (dán vào ô B6, bắt buộc dán giá trị), sau đó Save As Mẫu bảng kê Excel này lại, có thể lưu ngoài Desktop để lát dễ tra cứu, tên có thể đổi. Sau khi Save xong thì đóng File Mẫu bảng kê lại

+ Sau đó cũng qua PM HTKK và chọn mục “Tải bảng kê” y như đã h/dẫn ở phần trên

+ Sau đó xuất hiện bảng yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến File Mẫu bảng kê đã lưu là xong. Lưu ý đối với trường hợp người LĐ không có MST mà nhập vào chỉ tiêu [09a] là số CMD/ CCCD/ Hộ chiếu … thì khi bấm “Ghi” máy yêu cầu bổ sung “Loại giấy tờ” tại chỉ tiêu [09a], thì lúc đó bạn chọn nút Filter sẽ có các mục để bạn tích chọn phù hợp

Bước 3 : Nhập dữ liệu vào Sheet 4 : “05-3/BK-TNCN”

+ Phụ lục này kê khai toàn bộ thông tin người phụ thuộc (NPT) để tính giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế

+ Trở lại giáo trình đang học, Cty Thành Công có ông Giám đốc NGUỄN VĂN THÀNH đã đăng k{ nuôi 01 người phụ thuộc (là con ông Thành), các bạn có thể nhập trực tiếp vào phần mềm HTKK nếu danh sách ít người, còn nếu danh sách nhiều thì tải File Excel mẫu về và copy dữ liệu từ File excel qua cho nhanh

+ Bạn chỉ cần nhập các cột *06+, *07+, *08+, [09], [10], [11], [14], [15], *16+. Lưu ý 2 cột cuối cùng la cột [15] và [16]. Chỉ tiêu cột [15] : “thời gian tính giảm trừ từ tháng”, bạn gõ : 01/2022 và Chỉ tiêu cột [16] : “thời gian tính giảm trừ đến tháng”, bạn gõ : 03/2022

+ Sau khi hoàn thành 3 Bước trên, bấm nút “Ghi”, máy báo sai ở đâu thì ở đó sẽ tô màu đỏ, đầu tiên bạn đi qua Sheet “Tờ khai”

+ Sau đó bấm nút “Ghi” trên PM HTKK, nếu không còn sai thì các bạn bấm “Kết xuất” và kết xuất ra File. xml để nộp BC qua mạng (lưu ý không được đổi tên File)

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành làm “Báo cáo Quyết toán thuế TNCN Năm” cho Cty Thành Công

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;