;

Hết hàng
VNĐ

SỐ LIỆU KẾ TOÁN THÁNG 02/2022

Sau đây là liệt kê các chứng từ, hóa đơn phát sinh trong Tháng 02/2022 của Công ty Thành Công, dựa vào các nghiệp vụ phát sinh này, yêu cầu bạn làm sổ sách kế toán Tháng 02/2022 nghĩa là xác định kết quả kinh doanh trong Tháng 02/2022 của Công ty này

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

Mở file PM kho.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta nhập

vào như sau:

Ngày Ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

Số

 SỐ

 DIỄN GIẢI

MÃ HÀNG

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 SL nhập

 ĐG nhập

 TT nhập

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

phiếu

 

 

 

 

 

 

08/02/22

2

08/02/22

 PN05

12

Mua hàng nhập kho

MGLGFV1220

 Máy giặt LG Inverter 6 Kg FV1220

 10

 8,500,000

 85,000,000

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

08/02/22

2

08/02/22

PKT

Mua máy giặt / hđ 12

156

331CNM

 85,000,000

08/02/22

2

08/02/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 12

133

331CNM

 8,500,000

 

Mở file PM kho.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta nhập

vào như sau:

Ngày Ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

Số

 SỐ

 DIỄN GIẢI

MÃ HÀNG

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 SL nhập

 ĐG nhập

 TT nhập

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

phiếu

 

 

 

 

 

 

10/02/22

2

10/02/22

 PN06

234

Mua hàng nhập kho

MLSHX9XEW

 Máy lạnh Sharp Inverter 1HP AH-X9XEW

 5

 9,000,000

 45,000,000

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/02/22

2

10/02/22

PKT

Mua máy giặt / hđ 234

156

331PML

 45,000,000

10/02/22

2

10/02/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 234

133

331PML

 4,500,000

 

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/02/22

2

15/02/22

PC08

Tạm ứng lương giữa tháng 2/2022

334

111

 21,000,000

 

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

18/02/22

2

18/02/22

PC09

Cước ĐT / hđ 9496

6427

111

 452,120

18/02/22

2

18/02/22

PC09

VAT ĐV / hđ 9496

133

111

 45,212

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

22/02/22

2

22/02/22

PC10

Tiền điện / hđ 178954

6427

111

 2,534,220

22/02/22

2

22/02/22

PC10

VAT ĐV / hđ 178954

133

111

 202,738

 

Hóa đơn dịch vụ ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

26/02/22

2

26/02/22

PC11

Chi tiếp khách / hđ 849

6428

111

 420,300

26/02/22

2

26/02/22

PC11

VAT ĐV / hđ 849

133

111

 33,624

 

 

Mở file PM kho.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta nhập

vào như sau:

Ngày Ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

Số

 SỐ

 DIỄN GIẢI

MÃ HÀNG

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 SL nhập

 ĐG nhập

 TT nhập

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

phiếu

 

 

 

 

 

 

28/02/22

2

28/02/22

 PN07

47826

Mua hàng nhập kho

 INCA3551

 Máy in Canon đa năng 3551

 10

 9,450,000

 94,500,000

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Mua máy in / hđ 47826

156

331MTR

 94,500,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 47826

133

331MTR

 9,450,000

 

 

Đây là bảng lương T2/2022 để làm bảng lương ta mở file excel sau: Phan mem tinh luong va thue TNCN.xlsx

(file này bạn download ở “PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022”)

Để học chi tiết các tạo bảng lương các bạn sẽ được học ở dữ liệu T3/2022. Bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả bảng lương T2/2022 trong file excel trên để học cách định khoản nghiệp vụ lương vào sổ sách kế toán:

 

Ngày ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

SP

DIỄN GIẢI

NỢ

SỐ TIỀN

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

 

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

 

 

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Phải trả lương bộ phận Qlý

6421

334

 49,885,416

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Phải trả lương bộ phận bán hàng

6411

334

 17,625,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHXH - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3383

 7,875,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHXH - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3383

 3,600,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHXH - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3383

 2,625,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHXH - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3383

 1,200,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHYT - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3384

 1,350,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHYT - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3384

 675,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHYT - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3384

 450,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHYT - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3384

 225,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHTN - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3386

 450,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHTN - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3386

 450,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHTN - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3386

 150,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Trích BHTN - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3386

 150,000

28/02/22

2

28/02/22

PKT

Thuế TNCN phải nộp T2/2022

334

3335

 80,250

 

 

Mở file PM SO KE TOAN.xlsx trong sheet “3-Nhap lieu” chúng ta định khoản như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

28/02/22

2

28/02/22

PC12

Trả lương cho NV Tháng 2/2022 (đợt 2)

334

111

 40,130,166

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;