;

Hết hàng
VNĐ

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kho ta nhập như sau:

 

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL nhập

 

 ĐG nhập

 

 TT nhập

 

05/03/22

3

05/03/22

 PN08

145

Mua hàng nhập kho

MGTOK800

 Máy giặt Toshiba 7 Kg AW-K800

 12

 5,000,000

 60,000,000

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

05/03/22

3

05/03/22

PKT

Mua máy giặt / hđ 145

156

331CNM

 60,000,000

05/03/22

3

05/03/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 145

133

331CNM

 6,000,000

 

 

CÁCH ĐỊNH KHOẢN HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Hóa đơn trên là hóa đơn khách hàng trả lại hàng bán, bạn định khoản vào sổ kế toán gồm 3 bước như sau :

  1. Nhập kho hàng trả lại : Nợ 156 / Có 632 : “số tiền nhập kho hàng trả lại” “số tiền nhập kho hàng trả lại” là 21.180.000 đ Lấy theo giá vốn của mặt hàng xuất (= 2 cái máy lạnh trả lại x giá vốn 10.590.000 đ/cái = 21.180.000 đ)
  2. Ghi Giảm doanh thu do hàng bán bị trả lại : Nợ 5212 / Có 131… (chi tiết 131 khách hàng nào)
  3. Ghi giảm VAT phải nộp do hàng bán bị trả lại : Nợ 3331 / Có 131… (chi tiết 131 khách hàng nào

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kho ta nhập như sau:

 

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL nhập

 

 ĐG nhập

 

 TT nhập

 

10/03/22

3

10/03/22

 PN09

32

Nhập hàng trả lại

 MLPAUSP8M

 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP USP8M

 2

 10,590,000

 21,180,000

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

10/03/22

3

10/03/22

PKT

Nhập kho hàng trả lại / hđ 32 (giảm giá vốn hàng đã bán)

156

632

 21,180,000

10/03/22

3

10/03/22

PKT

Ghi giảm Doanh thu do hàng bán bị trả lại

5212

131TATA

 24,000,000

10/03/22

3

10/03/22

PKT

Ghi giảm VAT phải nộp do hàng bán bị trả lại

3331

131TATA

 2,400,000

 

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kho ta nhập như sau:

 

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL nhập

 

 ĐG nhập

 

 TT nhập

 

12/03/22

3

12/03/22

 PN10

302

Mua hàng nhập kho

MGAQ72CT

 Máy giặt Aqua 7.2 kg AQW-72CT

 10

 4,000,000

 40,000,000

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

12/03/22

3

12/03/22

PKT

Mua máy giặt / hđ 302

156

331PML

 40,000,000

12/03/22

3

12/03/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 302

133

331PML

 4,000,000

 

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

15/03/22

3

15/03/22

PC13

Tạm ứng lương giữa tháng 3/2022

334

111

 21,000,000

 

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

18/03/22

3

18/03/22

PC14

Cước ĐT / hđ 10012

6427

111

 324,224

18/03/22

3

18/03/22

PC14

VAT ĐV / hđ 10012

133

111

 32,422

 

Cty có mua Văn phòng phẩm bằng hóa đơn bán lẻ. Theo qui định của thuế thì các chi phí phải có hóa đơn do cơ quan thuế phát hành thì mới được tính vào chi phí khi thuế kiểm tra quyết toán. Như vậy thì chi phí này sẽ bị thuế loại ra khi họ kiểm tra.

Vấn đề này có 2 hướng xử lý :

 

+ Một là : nếu kế toán cảm thấy chi phí này sẽ bị loại thì kế toán sẽ tự loại trước, nghĩa là không vào sổ sách kế toán chỉ dùng để theo dõi nội bộ (trường hợp này khá phổ biến với các Cty nhỏ, các Cty này sử dụng 2 sổ : một sổ theo dõi nội bộ và một sổ để báo cáo thuế)

 

+ Hai là : đối với Cty nào minh bạch các khoản thu – chi thì kế toán vẫn vào sổ kế toán, vẫn định khoản là một khoản chi phí bình thường, nhưng đến cuối năm khi làm Báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm, kế toán sẽ loại chi phí này ra trên BC quyết toán (vấn đề này sẽ học ở phần sau)

 

Riêng trong chương trình học này thì sẽ hướng dẫn bạn làm theo cách 2 nghĩa là vẫn đưa chi phí này vào sổ sách kế toán

 

Chi phí mua VPP này mua cho BPQL sử dụng nên bạn định khoản Nợ 6423 / Có 111

 

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

20/03/22

3

20/03/22

PC15

Mua văn phòng phẩm (hóa đơn lẻ)

6423

111

 220,000

 

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

22/03/22

3

22/03/22

PC16

Tiền điện / hđ 180214

6427

111

 2,388,636

22/03/22

3

22/03/22

PC16

VAT ĐV / hđ 180214

133

111

 191,091

 

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kho ta nhập như sau:

 

Ngày Ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

Số

phiếu

 SỐ

 DIỄN GIẢI

 

MÃ HÀNG

 

 TÊN HÀNG HÓA VẬT TƯ

 

 SL nhập

 

 ĐG nhập

 

 TT nhập

 

30/03/22

3

30/03/22

 PN11

47995

Mua hàng nhập kho

INCA3010

 Máy in Canon G3010

 10

 5,300,000

 53,000,000

 

Trong sheet “3-Nhập liệu” phần mềm kế toán ta nhập như sau:

 

Ngày ghi sổ

dd/mm/yy

Tháng

Ghi sổ

Ngày C/từ

dd/mm/yy

SP

 

DIỄN GIẢI

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

NỢ

 

 

SỐ TIỀN

 PHÁT SINH

30/03/22

3

30/03/22

PKT

Mua máy in / hđ 47995

156

331MTR

 53,000,000

30/03/22

3

30/03/22

PKT

VAT đầu vào / hđ 47995

133

331MTR

 5,300,000

 

 

 

T3/2022 trong file excel trên để học cách định khoản nghiệp vụ lương vào sổ sách kế toán:

 

Ngày ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

SP

DIỄN GIẢI

NỢ

SỐ TIỀN

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

 

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

 

 

 PHÁT SINH

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Phải trả lương bộ phận Qlý

6421

334

 47,268,519

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Phải trả lương bộ phận bán hàng

6411

334

 56,962,963

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHXH - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3383

 7,875,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHXH - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3383

 3,600,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHXH - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3383

 2,625,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHXH - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3383

 1,200,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHYT - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3384

 1,350,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHYT - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3384

 675,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHYT - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3384

 450,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHYT - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3384

 225,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHTN - bộ phận QL (Cty đóng)

6421

3386

 450,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHTN - Bộ phận QL (NV đóng- trừ vào lương)

334

3386

 450,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHTN - bộ phận BH (Cty đóng)

6411

3386

 150,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Trích BHTN - Bộ phận BH (NV đóng- trừ vào lương)

334

3386

 150,000

31/03/22

3

31/03/22

PKT

Thuế TNCN phải nộp T3/2022

334

3335

 6,534,880

31/03/22

3

31/03/22

PC17

Trả lương cho nhân viên (QL+BH) cuối tháng

334

111

 70,396,602

 

 

Ngày ghi sổ

Tháng

Ngày C/từ

SP

DIỄN GIẢI

NỢ

SỐ TIỀN

dd/mm/yy

Ghi sổ

dd/mm/yy

 

CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH

 

 

 PHÁT SINH

31/03/22

3

31/03/22

PC17

Trả lương cho nhân viên (QL+BH) cuối tháng

334

111

 70,396,602

 

PHẦN ĐẦU: Giới Thiệu Tài Liệu Đào Tạo Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế Thực Hành

PHẦN 1: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 01/2022

PHẦN 2: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 01/2022

PHẦN 3: Chứng Từ Ngân Hàng Tháng 01/2022

PHẦN 4: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 01

PHẦN 5: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 02/2022

PHẦN 6: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 02/2022

PHẦN 7: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 02/2022

PHẦN 8: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 02/

PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

PHẦN 10: HÓA ĐƠN ĐẦU RA THÁNG 03/2022 03/2022

PHẦN 11: CHỨNG TỪ NGÂN HÀNG THÁNG 03/2022

PHẦN 12: HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG LƯƠNG VÀ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG

PHẦN 13: TỔNG QUÁT CÁC BƯỚC KẾ TOÁN PHẢI LÀM CUỐI THÁNG 03

PHẦN 14: Xác Định Số Thuế TNDN Phải Nộp

PHẦN 15: HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO THUẾ QUÝ

PHẦN 16: HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ TNDN TẠM TÍNH QUÝ

PHẦN 17: Học In Sổ Sách Kế Toán

PHẦN 18: HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM “TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM”

PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LÀM “QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM”

PHẦN 20: HƯỚNG DẪN LÀM “BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

503
/
Công ty TNHH IASASOFT

Thông số sản phẩm của PHẦN 9: HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO THÁNG 03/2022

Gồm 0 bình luận

Viết bình luận

;